Сул орон тоог нөхөх зар
“ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН”-ИЙ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-т заасныг тус тус үндэслэн гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулал...

2024-01-22 14:22:27, 256

Дэлгэрэнгүй..
СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-т заасныг тус тус үндэслэн гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулал...

2024-01-19 13:27:51, 227

Дэлгэрэнгүй..
АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

...

2023-10-24 12:54:50, 98

Дэлгэрэнгүй..
Сул орон тоо захиалга

...

2023-09-11 10:45:55, 88

Дэлгэрэнгүй..
Сул орон тоо захиалга

...

2023-05-29 09:00:04, 76

Дэлгэрэнгүй..