Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн тасаг
2023-07-19 16:03:24,   174

Чулуун ХӨХРИЙ

Утас:9216-0324

Байгаль хамгаалагч

И.Мэйл хаяг:hohrii0223@gmail.com

Батаа ДАВААХҮҮ

Байгаль хамгаалагч

Утас:8801-3740

И.Мэйл хаяг: Davaakhuu1116@gmail.com

Чимэдбазар МӨНХТӨР

Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 8816-5525

И.Мэйл хаяг: monkhtor92@gmail.com

Шагдарсүрэн БААСАНПҮРЭВ

Хотын архитехтур, дэд бүтэц, нийтийн тээврийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 8024-2222

И.Мэйл хаяг: Baasanpvrew11@gmail.com

Зоригт СОЁЛМАА

Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас:9914-0216

И.Мэйл хаяг:Soyol6721@gmail.com

 

2023-07-19 16:03:24