Олон нийтээр хэлэлцүүлж, санал авч байгаа хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл, тэдгээрийн танилцуулга, холбогдох судалгаа, бусад байгууллага, иргэнээс өгсөн санал
Иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд доорх том машин орох хориотой тэмдгийн байршил дээр саналаа сэтгэгдэл хэсэгт үлдээнэ үү.

Иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд доорх том машин орох хориотой тэмдгийн байршил дээр саналаа сэтгэгдэл хэсэгт үлдээнэ үү....

2024-05-28 11:44:31, 111

Дэлгэрэнгүй..