Албан даалгавар
Мөрөн сумын Засаг даргын хугацаатай албан даалгавар

Мөрөн сумын Засаг дарга Х.Тайванбаярын Мөрөн сумын ЗДТГ-ын төрийн захиргаа, төрийн үйлчилгээний албан хаагчид болон 14 Багийн Засаг дарга, Баг зохион байгуулагч нарт өгсөн “Төрийн албаны ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг дээш...

2023-11-28 20:47:56, 92

Дэлгэрэнгүй..
БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАР БАГИЙН АЙЛ ӨРХ, НУТАГ ДЭВСГЭРТ АЖИЛЛАХ

...

2023-08-25 15:20:30, 97

Дэлгэрэнгүй..
Мөрөн сумын Засаг даргын хугацаатай албан даалгавар

Мөрөн сумын Засаг даргын хугацаатай албан даалгавар...

2023-06-26 10:51:32, 99

Дэлгэрэнгүй..