Мөрөн сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
2023-06-26 11:03:49,   390

Мөрөн сумын хэмжээнд ерөнхий боловсролын 9 сургууль, хувийн хэвшлийн 1 сургууль, Политехник коллеж 1 ажиллаж байна. Сумын ерөнхий боловсролын төрийн өмчит 8 сургуульд 12350, ерөнхий боловсролын хувийн хэвшлийн 1 сургуульд 144, нийт 12494 сурагч суралцаж, 590 багш ажиллаж байна.

 

2023-06-26 11:03:49