Мөрөн суман дахь ӨЭМТ-үүдийн утасны жагсаалт
2023-06-26 11:08:54,   298

Энх-Үйлс ӨЭМТ 1,2-р багийн иргэдэд 70383464
Гурван гал ӨЭМТ 3,4-р багийн иргэдэд 77093417
Дэлгэрмөрөн ӨЭМТ 5,6,12-р багийн иргэдэд 77382162
Энэрэл ӨЭМТ 7,8,13-р багийн иргэдэд 70383487
Далайн-Элбэрэлт ӨЭМТ 9,10,11,14-р баг 70388003

2023-06-26 11:08:54