Сумын ОК-ын шийдвэр
Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

...

2023-12-11 10:25:00, 141

Дэлгэрэнгүй..
Онцгой комиссын хуралдаан №4

...

2022-12-05 16:47:09, 96

Дэлгэрэнгүй..
Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай

...

2022-12-05 13:52:00, 120

Дэлгэрэнгүй..
Онцгой комиссын хуралдаан №2

...

2022-04-17 13:57:07, 111

Дэлгэрэнгүй..
Хүн амыг болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай

...

2022-01-31 12:03:06, 97

Дэлгэрэнгүй..
Онцгой комиссын хуралдаан

...

2022-01-03 16:52:01, 81

Дэлгэрэнгүй..