Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл/
2024 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2024 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө...

2024-06-11 10:19:52, 11

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааны тайлан 5-р сар

Худалдан авах ажиллагааны тайлан 5-р сар...

2024-06-11 10:13:05, 11

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааны тайлан 4-р сар

Худалдан авах ажиллагааны тайлан 4-р сар...

2024-06-11 10:10:11, 10

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааны тайлан 3-р сар

Худалдан авах ажиллагааны тайлан 3-р сар ...

2024-06-11 09:57:04, 13

Дэлгэрэнгүй..