СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ
2023-06-23 09:50:39,   271

 

Овог нэр: Чулуунбат БАТСҮХ

Албан тушаалын тодорхойлолт:

Хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлого, стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, Аймаг, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Сумын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дунд болон богино хугацааны бодлогыг төлөвлөх, зохион байгуулалтаар хангаж, хяналт тавих, чиг үүргийн дагуу бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг дээшлүүлэх замаар сумын эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийн зорилтыг хангаж ажиллах, байгаль орчны тасгийн үйл ажиллагааг өдөр тутмын удирдлагаар хангах, худалдан авах ажиллагааны бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, статистикийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

УТАС:8807-6349

И.Мэйл хаяг: Suhee6394@gmail.com

2023-06-23 09:50:39