Мөрөн сумын танилцуулга

Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотын түүх 1809 онд Дулаанхан уулын энгэр Дэлгэрмөрний хөвөөнөө Мөрөнгийн хүрээний анхны дугана баригдсанаар эхэлдэг. 
ГАЗАР НУТГИЙН ХЭМЖЭЭ: 10,290 га
БАГИЙН ТОО: 14
ХҮН АМЫН ТОО: 43441 
ӨРХИЙН ТОО: 12594 
ТҮР ОРШИН СУУГЧ: 6,728
ЕБС – 8
СӨБ- 19
Их дээд сургууль- 1
Политехник коллеж- 1
Өрхийн эмнэлэг - 5
НИЙТ ОРШИН СУУГАА ХҮН АМ: 50,169
 

2023-06-20 13:29:08