Мөрөн сумын ӨЭМТ-үүдийн мэдээлэл
2023-06-23 09:32:12,   326

Мөрөн сумын үндсэн болон түр хүн амд 5 өрхийн эрүүл мэндийн төв, 23 үүдэн эмнэлэг анхан шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзлэг оношилгоо, шинжилгээ хийж байгаа ба нэгдсэн эмнэлэг 350 ортой, хувийн ор бүхий 10 эмнэлэгт 100 хэвтэн эмчлүүлэгч хүлээн авах хүчин чадалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Сумын нутаг дэвсгэрт 5 эм хангах нийлүүлэх бөөний цэг, 27 эмийн сан эрүүл мэндийн сайдын баталсан стандартын дагуу нөөцөө бүрдүүлэн ажиллаж байна.

 

2023-06-23 09:32:12