Мөрөн сумын Засаг дарга

Овог, нэр: Доржханд ИДЭРМӨНХ

Албан тушаалын тодорхойлолт:

Хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Засаг даргын шийдвэр, Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн чиг үүргийг хууль тогтоомжид заасны дагуу хэрэгжүүлэх, Монгол Улсын Засаг захиргаа,нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд ажиллах

УТАС:8888-3901

И.Мэйл:Semuun2016@gmail.com

2023-06-26 12:17:47