Орон нутгийн төсвийн төсөлд санал авах талаарх хэлэлцүүлгийн мэдээлэл
2025 ОНД ОНХС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛД ЦАХИМААР САНАЛАА ХЭРХЭН ӨГӨХ ТАЛААР ИРГЭДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ.

2025 ОНД ОНХС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛД ЦАХИМААР САНАЛАА ХЭРХЭН ӨГӨХ ТАЛААР ИРГЭДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ....

2024-05-28 11:57:53, 34

Дэлгэрэнгүй..