Мэдээ мэдээлэл
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ З

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР...

2024-05-28 11:16:47, 18

Дэлгэрэнгүй..
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ.

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ....

2024-05-28 11:09:11, 16

Дэлгэрэнгүй..
ХОЙД БҮСИЙН БУЛГАН, ОРХОН, ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 1380 МАЛЧНЫ ТӨЛӨӨЛӨЛ "ШИНЭ ХОРШОО" ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТЭНД ОРОЛЦЛОО.

ХОЙД БҮСИЙН БУЛГАН, ОРХОН, ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 1380 МАЛЧНЫ ТӨЛӨӨЛӨЛ "ШИНЭ ХОРШОО" ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТЭНД ОРОЛЦЛОО....

2024-05-07 11:33:19, 110

Дэлгэрэнгүй..
ХОЙД БҮСИЙН БУЛГАН, ОРХОН, ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 1380 МАЛЧНЫ ТӨЛӨӨЛӨЛ "ШИНЭ ХОРШОО" ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТЭНД ОРОЛЦЛОО.

ХОЙД БҮСИЙН БУЛГАН, ОРХОН, ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 1380 МАЛЧНЫ ТӨЛӨӨЛӨЛ "ШИНЭ ХОРШОО" ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТЭНД ОРОЛЦЛОО....

2024-05-07 11:33:18, 24

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛДЭГЧ НАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 3 ӨДРИЙН ТУРШ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ. .

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛДЭГЧ НАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 3 ӨДРИЙН ТУРШ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ. Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээлдэгч нарын үйл ажиллагаанд сумын ЗДТГ-ын жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршоо хөгжүүлэх сан хариуцсан м...

2024-04-22 15:27:24, 65

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА ДУУСАХАД 1 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ.

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА ДУУСАХАД 1 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ....

2024-03-19 12:25:06, 261

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА ДУУСАХАД 1 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ.

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА ДУУСАХАД 1 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ....

2024-03-19 12:25:06, 44

Дэлгэрэнгүй..
“БИЗНЕС ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО.

“БИЗНЕС ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО....

2024-03-15 12:40:57, 180

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА ДУУСАХАД 4  ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ.

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА ДУУСАХАД 4  ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ....

2024-03-15 12:24:03, 52

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА ДУУСАХАД 5 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ.

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА ДУУСАХАД 5 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ....

2024-03-14 12:13:47, 46

Дэлгэрэнгүй..