ISO9001:2016
МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ISO9001 ГЭРЧИЛГЭЭ

...

2023-11-29 09:22:19, 144

Дэлгэрэнгүй..
МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ НЭВТРҮҮЛСЭН ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТЭД ХӨНДЛӨНГИЙН АНХДАГЧ АУДИТЫГ ХИЙЖ БАЙНА

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2023 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/188 дугаар тушаалаар томилсон аудитын баг Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газарт нэвтрүүлсэн ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн Олон улсын стан...

2023-09-15 12:45:06, 201

Дэлгэрэнгүй..
Мөрөн сумын ЗДТГ-ын “Чанарын бодлого” “Олон улсын чанарын менежментийн стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг ил тод, хүртээмжтэй хүргэнэ.

Мөрөн сумын ЗДТГ-ын “Чанарын бодлого” “Олон улсын чанарын менежментийн стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг ил тод, хүртээмжтэй хүргэнэ. ...

2023-07-19 11:34:33, 118

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын тайлан

Мөрөн сумын ЗДТГ-тай Олон улсын чанарын менежментийн тогтолцооны ISO9001:2015 стандартаар зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн ажлын тайлан...

2023-06-30 14:34:50, 90

Дэлгэрэнгүй..
Чанарын гарын авлага

Чанарын менежментийн тогтолцоо...

2023-05-09 20:21:01, 86

Дэлгэрэнгүй..
Дотоод аудит хийх журам

...

2023-05-09 15:45:03, 85

Дэлгэрэнгүй..