ISO9001:2016
Мөрөн сумын ЗДТГ-ын “Чанарын бодлого” “Олон улсын чанарын менежментийн стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг ил тод, хүртээмжтэй хүргэнэ.

Мөрөн сумын ЗДТГ-ын “Чанарын бодлого” “Олон улсын чанарын менежментийн стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг ил тод, хүртээмжтэй хүргэнэ. ...

2023-07-19 11:34:33

Дэлгэрэнгүй..