Мал эмнэлэг хөдөө аж ахуйн тасаг
2023-07-19 16:12:01,   236

Нямренчин НАРАНБААТАР

Мал эмнэлэгийн тасгийн дарга

Утас:8915-3363

И.Мэйл хаяг: nyamrinchin.naranbaatar@gmail.com

Бямбадоо ДАВХАРБАЯР

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт,менежмент, малын үржил бүртгэл, бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас:8801-0530

И.Мэйл хаяг:Dawhar88aa@gmail.com

Уламбаяр ЭРДЭНЭЗАЯА

Хөдөлмөр эрхлэлт, жижиг дунд үйлдвэрлэл,сум хөгжүүлэх сан хариуцсан мэргэжилтэн

Утас:8802-0834

И.Мэйл хаяг: erdenezayaulambayar8@gmail.com

Чимэдцэрэн ГАНЧИМЭГ

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээ, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 8839-0002

И.Мэйл хаяг:Gal.ganaa7007@gmail.com

 

Дулмаа ЯНЖИНЛХАМ

Мал эмнэлэгийн тасгийн тархвар зүйч

Утас: 9913-3097

И.Мэйл хаяг: dulmaayanjinlham554@gmail.com

 

2023-07-19 16:12:01