Төсөв санхүү
“ХОТ ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ”-Д 2021-2023 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.

021 ОНД “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН”-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ:...

2023-09-08 17:27:50

Дэлгэрэнгүй..
Мөрөн хот тохижилт ХХК-д Мөрөн сумын Төрийн сангаас олгосон санхүүжилтийн тооцоо.

...

2023-09-07 21:01:25

Дэлгэрэнгүй..