ӨӨРИЙН ЭРХ АШГИЙН ТӨЛӨӨ, ӨРӨӨЛИЙН ОРОН ЗАЙГ БҮҮ ЗӨРЧӨӨРЭЙ

ӨӨРИЙН ЭРХ АШГИЙН ТӨЛӨӨ, ӨРӨӨЛИЙН ОРОН ЗАЙГ БҮҮ ЗӨРЧӨӨРЭЙ‼️

ЗОХИХ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ДУР МЭДЭН ХАШААГАА СУНГАХГҮЙ БАЙХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.❌️

✅️ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ДУР МЭДЭН ХАШААГАА СУНГАСАН ИРГЭДЭД МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ХУУЛИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

#СУМЫН_ЗАСАГ_ДАРГЫН_АЛБАН_ДААЛГАВАР_1_ХЭРЭГЖИЛТ

⚖️Зохих зөвшөөрөлгүй дур мэдэн хашаагаа сунгасан, сунгасан хашаагаа татаж,/ буулгаж/ газрын чөлөөлөөгүй бол Монгол улсын Газрын тухай хуулийн 57.4, 57.5-д зааснаар албадан чөлөөлж, хашааг улсын орлого болгож, газар чөлөөлөхтэй холбогдон гарах зардлыг төлүүлж, торгууль ногдуулах хуультай.

2023-07-07 14:43:22