ИТХ-ын бүтэц, зохион байгуулалт

  • 1842

    ИТХ-ын бүтэц,зохион байгуулалт...

    Монгол улсын Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын дагуу сумын НӨУЕБ болох Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь 1992 онд байгуулагдан анхны даргаар Д.Алтангэрэл сонгогдож байсан бол 1996 онд Д.Мөнхсүлд, 2000 ...

Facebook messenger