Хүүхэд хамгааллын талаар шторк хийх уралдаан зарлагдлаа