Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн infographic хийх уралдаан зарлагдлаа.

п