Бичиг баримт бүрдүүлэлт

 • 815

  ГАЗАР, ГАЗРЫН АЛБАТАЙ ХАРЬЦАХ Б...

  ...

 • 5029

  Үрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд...

  Төрсөн эцэг, эхийн зөвшөөрсөн өргөдөл Үрчлэн авагч эцэг /эх/-ийн өргөдөл Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар Үрчлэн авагч болон  үрчлүүлж байгаа эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, ха...

 • 1116

  Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг ...

  Иргэний үнэмлэх  /16-аас доош насны хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ/ Үнэ -2500 /1500 төгрөгийг голомт банкны 1165004534 дансанд тушаах, тэмдэгтийн хураамж 1000 төгрөгийг тухайн дү...

 • 366

  Нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэ...

  Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, нас барагчийг оршуулсан тухай тодорхойлолт Тухайн иргэнийг нас барсан тухай зарласан шүүхийн шийдвэр буюу  түүний хуулбар Нас барсан шалтгааны...

 • 732

  Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд...

  Гэрлэлтээ батлуулахыг хүссэн тухай өргөдөл Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах / УБЕГ-ын ИБА-аас / Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэх Өмнө нь гэрлэж, гэр бүл цуцалсан бол гэрлэлт цуцлалтын гэрчилгэ...

 • 399

  Эцэг тогтоосны бүртгэлд бүртгүү...

  Шүүхийн шийдвэр Эцэг, эх хамтран гаргасан өргөдөл Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, төрсний бүртгэлийн лавлагаа 7-оос дээш насны хүүхдийн өргөдөл Гэрч...

 • 836

  16 насанд хүрч иргэний үнэмлэх ...

  Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу Монгол Улсын иргэний үнэмлэх нь тус улсын иргэн мөн болохыг батлан гэрчлэх баримт мөн. Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийг 16 нас хүрсэн иргэнд шинээр, 25,4...

 • 724

  Иргэний үнэмлэхийг дахин авахад...

  Дүүргийн бүртгэлийн  хэлтэст очиж, иргэний үнэмлэх дахин авах өргөдлийн маягт авч бөглөнө. Торгууль төлсөн баримт /хаясан үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн/ Төлбөр төлсөн баримт ТҮЦ машина...

 • 670

  Иргэний үнэмлэхийн хүчинтэй ху...

  Төлбөр төлсөн баримт Дүүргийн бүртгэлийн хэлтэст биечлэн очиж зургаа  шинээр авхуулан, хурууны хээгээ өгнө. ...

 • 2755

  Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсний ...

  Өргөдөл./Хүүхдийг бүртгүүлэхийг хүссэн/ Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ Гэрлэсний гэрчилгээгүй бол эцэг эхийн хамтран гаргасан өргөдөл./ Хүүхдээ эцгээр нь...

 • 266

  Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүр...

  Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлах бол эд хөрөнгийн маргаангүй, дундаас төрсөн болон үрчилж авсан 18 хүртэлх на...

 • 2836

  Гэрлэлт цуцлуулсныг бүртгүүлэхэ...

  Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлах бол эд хөрөнгийн маргаангүй, дундаас төрсөн болон үрчилж авсан 18 хүртэлх насны хү...

 • 679

  Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өө...

  Төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа 16 ба түүнээс...

 • 776

  Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ...

  Иргэний шинэчилсэн бүртгэл нь иргэний регистрийн дугаар дээр үндэслэн хүн бүрт үл давхардах шинжтэй 10 хурууны хээ, цээж зургийг авч тухайн иргэний төрөлтийн болон иргэний үнэмлэх, оршин сууж буй х...

Facebook messenger