Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Б.Нямдаваа ИТХ-ын дарга 99058672 70382238
Ц. Гансүх Засаг дарга 88119114 70384316
Б.Батбаяр Засаг даргын орлогч 99194307 70383589
Г. Нэргүй Тамгын газрын дарга 89110234 70382707
Т.Мягмарсүрэн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 86383811 70382239


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
ГАЗАР, ГАЗРЫН АЛБАТАЙ ХАРЬЦАХ БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРДҮҮЛЭЛТ...
2017-11-08 10:01:41 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төрсөн эцэг, эхийн зөвшөөрсөн өргөдөл Үрчлэн авагч эцэг /эх/-ийн өргөдөл Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар Үрчлэн авагч болон үрчлүүлж байгаа эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ 7-оос дээш насны хүүхдийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөл Үрчлэн авагч талын эрүүл мэндийн шинжилгээ /дох, сэтгэц, сүрьеэ/ Үрчлэн авагч талын цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт...
2017-10-02 02:45:02 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
• Иргэний үнэмлэх /16-аас доош насны хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ/ • Үнэ -2500 /1500 төгрөгийг голомт банкны 1165004534 дансанд тушаах, тэмдэгтийн хураамж 1000 төгрөгийг тухайн дүүрэг, орон нутгийн татварын албанд тушаасан байна./ Өөрийн оршин сууж байсан сум, хорооноос ИУБ-22 маягтын «Б» талыг хасалт хийлгэн шинээр оршин суух сум, хороондоо бүртгүүлнэ. Харин түр оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн баг, хорооны Засаг даргад 7 хоногийн дотор бүртгүүлж байх үүрэгтэй. ...
2017-09-25 14:56:54 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
• Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, нас барагчийг оршуулсан тухай тодорхойлолт • Тухайн иргэнийг нас барсан тухай зарласан шүүхийн шийдвэр буюу түүний хуулбар • Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт • Иргэний үнэмлэх./Нас барсан иргэний болон нас барагчийг бүртгүүлэхээр ирсэн иргэний/ Бүртгүүлэхээр ирэх иргэн иргэний үнэмлэхтэйгээ өөрийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана. ...
2017-09-25 14:25:25 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
• Гэрлэлтээ батлуулахыг хүссэн тухай өргөдөл • Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах / УБЕГ-ын ИБА-аас / • Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэх • Өмнө нь гэрлэж, гэр бүл цуцалсан бол гэрлэлт цуцлалтын гэрчилгээ • Иргэний баримтын архивын лавлагаа./Гэрлэлт цуцалснаас хойш гэрлээгүй тухай/ • Эрүүл мэндийн тодорхойлолт гаргуулах /дох,сэтгэц, сүрьеэ / • Гэрчилгээний үнэ 2500 ...
2017-09-02 15:02:31 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
• Шүүхийн шийдвэр • Эцэг, эх хамтран гаргасан өргөдөл • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, төрсний бүртгэлийн лавлагаа 7-оос дээш насны хүүхдийн өргөдөл • Гэрчилгээний үнэ 2500 Хүүхдийн эцэг, эх өөрийн биеэр оршин суугаа газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана. ...
2017-09-02 01:04:50 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу Монгол Улсын иргэний үнэмлэх нь тус улсын иргэн мөн болохыг батлан гэрчлэх баримт мөн. Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийг 16 нас хүрсэн иргэнд шинээр, 25,45 нас хүрсэн иргэнд хугацааг шинээр сольж олгоно. Иргэний үнэмлэхийг ямар нэг хэлбэрээр гэмтээх, бусдад барьцаалж өгөх, бусдын үнэмлэхийг барьцаалж авах болон ашиглахыг хуулиар хориглоно....
0000-00-00 00:00:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
• Дүүргийн бүртгэлийн хэлтэст очиж, иргэний үнэмлэх дахин авах өргөдлийн маягт авч бөглөнө. • Торгууль төлсөн баримт /хаясан үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн/ • Төлбөр төлсөн баримт • ТҮЦ машинаар захиалах тохиолдолд бүртгэлийн хэлтэст биечлэн ирэх шаардлагагүй. ...
0000-00-00 00:00:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
• Төлбөр төлсөн баримт • Дүүргийн бүртгэлийн хэлтэст биечлэн очиж зургаа шинээр авхуулан, хурууны хээгээ өгнө. ...
0000-00-00 00:00:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
• Өргөдөл./Хүүхдийг бүртгүүлэхийг хүссэн/ • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх • Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ • Гэрлэсний гэрчилгээгүй бол эцэг эхийн хамтран гаргасан өргөдөл./ Хүүхдээ эцгээр нь овоглохыг хүссэн / ...
0000-00-00 00:00:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
 1 2 >