Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Б.Нямдаваа ИТХ-ын дарга 99058672 70382238
Ц. Гансүх Засаг дарга 88119114 70384316
Б.Батбаяр Засаг даргын орлогч 99194307 70383589
Г. Нэргүй Тамгын газрын дарга 89110234 70382707
Т.Мягмарсүрэн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 86383811 70382239


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Мөрөн сумын ЗДТГазрын мэргэжилтэн, Ажилтнуудын ажил дүгнэж, хариуцлага тооцох, урамшуулал олгох журам...
2017-06-28 12:45:25 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Журмын зорилго нь сумын /хот/-ын иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор сумын /хот/-ын нутаг дэвсгэрт тохижилт хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажиллуулж хот тохижилт, хог хаягдлын чиглэлээр гарсан хууль, тогтоомжийг сурталчлах, биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих, зөрчил дутагдлыг арилгуулахад оршино. Иймээс иргэд та бүхнийг ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН ОЛОН НИЙТИЙН БАЙЦААГЧ АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД нээлттэйгээр саналаа ирүүлэхийг хүсэж байна....
2017-01-27 11:28:11 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Хот тохижилт цэвэрлэгээ, орчны бохирдлыг багасгах талаар албан байгууллага, аж ахиун нэгж иргэдийн дагаж мөрдөх журмын төсөлд нээлттэйгээр саналаа өгөөрэй. Энэхүү журмын төсөл нь Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс сумын тохижилт, нийтийн эзэмшлийн эд аж ахуйг арчлан хамгаалах, орчноо цэвэр байлгах талаар хүлээх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж, түүнийг мөрдүүлэхэд оршино. Та бүхэн энэхүү журмын төсөлд саналаа нээлттэйгээр өгөх боломжтой....
2017-01-25 17:08:48 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]