Төмс, хүнсний ногоо тариалалт эрхэлдэг иргэдэд жилийн 3%-ийн зээл олгож эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан өрхөөр болон атар газраар тариалалт эрхэлдэг иргэд 2022 оны 4 сарын 20 дотор яаралтай бүртгүүлнэ үү

Төмс, хүнсний ногоо тариалалт эрхэлдэг иргэдэд жилийн 3%-ийн зээл олгож эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан өрхөөр болон атар газраар тариалалт эрхэлдэг иргэд 2022 оны 4 сарын 20 дотор яаралтай бүртгүүлнэ үү. Хугацаа хоцорсон иргэдийн бүртгэлийг хийх боломжгүйг мэдэгдэж байна. Лавлах утас 99230145