ТОХИЖИЛТ НОГООН БАЙГУУЛАМЖ НЭМЭГДҮҮЛЭХ”ШИЛДЭГ БАГ, ӨРХ, ААНБ-ЫГ ШАЛГАРУУЛ БОЛЗОЛТ УРАЛДААН ЗАРЛАГДЛАА

“ТЭРБУМ МОД” ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН,“НОГООН СУВАРГА БОСГОЁ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД“ ТОХИЖИЛТ НОГООН БАЙГУУЛАМЖ НЭМЭГДҮҮЛЭХ”ШИЛДЭГ БАГ, ӨРХ, ААНБ-ЫГ ШАЛГАРУУЛ БОЛЗОЛТ УРАЛДААН ЗАРЛАГДЛАА