Мөрөн сумын сонгуулийн хэсгийн хороо

Мөрөн сумын сонгуулийн хорооны 2 дугаар хуралдаан өнөөдөр хуралдаж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийг зохион байгуулах 14 хэсгийн хорооны бүрэлдэхүүнийг хэлэлцэн, 2021 оны 05 сарын 05-ны өдрийн 01 тоот тогтоолоор баталлаа.