БҮХ ТӨРЛИЙН МОД, ЦЭЦЭГНИЙ ҮРСЭЛГЭЭНИЙ ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА БОЛНО.

Ногоон Мөрөн аяны хүрээнд бүх төрлийн модны үзэсгэлэн худалдаа 2020 оны 05 сарын 06-аас 10 өдрүүдэд Шинэ Мөрөн худалдааны төвийн задгай талбайд зохион байгуулагдана.