ДЭЛГЭРМӨРӨН ГОЛЫН ЭРЭГ ДАГУУХ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭЖ БАЙНА.

Сумын Засаг даргын захирамжийн дагуу "Эрүүл Мөрөн хот" аяны хүрээнд Дэлгэрмөрөн гол дагуух хог хаягдал, малын сэг зэмийг цэвэрлэж байна. Энэхүү цэвэрлээгээний ажилд байгаль орчны чиглэлийн мэргэжлийн байгууллагууд хамтран оролцож нийт 16 км голын эрэг дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэж ачиж тээвэрлэж байна.