ЭЕРЭГ ХАНДЛАГЫГ ТҮГЭЭЦГЭЭЕ

Сөрөг бүгдийг эерэг болгоё
Буруу хандлагыг зөв болгоё