ӨРХИЙН ЭМНЭЛГҮҮДЭД 12,5 САЯ ТӨГРӨГИЙН ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛАВ.

Мөрөн сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан "Эрүүл Мөрөн" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Мөрөн сумын өрхийн эмнэлгүүдэд 12,5 сая төгрөгийн эрт илрүүлэгийн оношлуур бүхий тоног төхөөрөмжийг гардууллаа.