Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Б.Нямдаваа ИТХ-ын дарга 99058672 70382238
Ц. Гансүх Засаг дарга 88119114 70384316
Б.Батбаяр Засаг даргын орлогч 99194307 70383589
Г. Нэргүй Тамгын газрын дарга 89110234 70382707
Т.Мягмарсүрэн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 86383811 70382239


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Газрын төлбөрөө төлнө үү
Газрын төлбөрөө төлнө үү
Нийтэлсэн: 3 долоо хоног өмнө

зарлал

             Мөрөн сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж албан байгууллагууд 2017 оны   газрын төлбөрийн тооцоогоо   12 дугаар сарын 01-ний дотор Мөрөн сумын ЗДТГ-ын дэргэдэх газрын албанд 205 №-ын өрөөнд ирж тооцоо нийлнэ үү

          Мөн урьд жилийн төлбөрийн үлдэгдэлтэй Аж ахуй нэгж байгууллагууд  газар эзэмших гэрээний дагуу газрын төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд хоног тутмын 1%-ийн алданги тооцож, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авахыг  анхааруулж байна.

                            

                                Мөрөн сумын ЗДТГ-ынгазрын алба

                                Газрын төлбөрийн данс-Голомт банк-4905006503

 

                              -Төрийн сан банк-100170000943