ЦЭРГИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ТОО БҮРТГЭЛ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

 

ЦЭРГИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ТОО БҮРТГЭЛ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

Аймгийн Засаг Даргын  2017 оны А/741, Мөрөн сумын Засаг даргын 2017 оны А/189 дүгээр захирамжаар орон нутагт 2018 оны Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг 2017 оны 11 сарын 27 ноос 12 дугаар сарын 12 ныг хүртэл сумын ЗДТГ-ын байранд зохион байгуулна.

Цэргийн шинэчилсэн бүртгэлд дараах иргэд хамрагдана.

·         18-60 насны 1 дүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн, бэлтгэл офицер, ахлагч / цэргийн алба хаасан иргэд/

·         18-55 насны 2 дугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн /цэргийн алба хаагаагүй иргэд/

·         Цэргийн чухал мэргэжил бүхий эмэгтэйчүүд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх, 1000 төгрөгний бүртгэлийн хураамжтай ирж бүртгүүлнэ үү.

Жич: Өмнөх онуудад бүртгүүлээгүй иргэд заавал ирж бүртгүүлэхийг анхааруулж байна.

Ирэх оноос эхлэн бүртгэлд хамрагдаагүй иргэдэд шинээр гарсан хууль тогтоомжуудын дагуу мөнгөн торгууль оногдуулж тооцохыг мэдэгдье. /Зөрчлийн тухай хууль, Цэргийн албаны тухай хууль, Цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын “тухай хууль/

 

МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР


БҮРТГЭЛ ЯВУУЛАХ ХУВААРЬ

Мөрөн сумын 2018 оны цэргийн шинэчилсэн бүртгэл 2017 оны 11 дүгээр сарын 27 ны өдрөөс 12 дугаар сарын 12 ны өдөр хүртэл явагдана.

Бүртгэлд 2017, 2018 онд 18 нас хүрэх сурагчид, 18-55 насны 2 дугаар үүрэгтэн, 18-60 насны 1 дүгээр үүрэгтэн, бэлтгэл офицер,түрүүч,ахлагч, байлдагч, цэргийн чухал мэргэжил бүхий эмэгтэйчүүд буюу эмч,сувилагч, холбоочин, цаг уурч, талхчин эмэгтэйчүүд дараах хуваарийн дагуу бүртгүүлнэ