“Иргэдээ сонсоё-2017 аян” ЁС ЗҮЙТ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭН ТАНД ӨДӨРЛӨГ зохион байгуулагдана

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ид тод хурдан шуурхай хүргэх, Сумын засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг иргэдэд тайлагнах, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч танилцах, холбогдох газарт уламжлан шийдвэрлэх, төрийн бодлого боловсруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, төрөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээг хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй нэг цэгээс иргэдэд хүргэх, мэдээлэл авах боломжоор хангах зорилгоор Мөрөн сумын ИТХурал, ЗДТГазраас ЁС ЗҮЙТ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭН ТАНД өдөрлөгийг Мөрөн сумын 14 багийн хэмжээнд зохион байгуулах гэж байна.

Ёс зүйт төрийн үйлчилгээг иргэн танд өдөрлөгийн үеэр

  1. Иргэдэд шинээр гарсан хууль, төрийн бодлого шийдвэр, журмын талаар мэдээлэл сурталчилгаа хийх
  2. Иргэдийг гарын авлага материалаар хангах
  3. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэх
  4. Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах
  5. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн зээлд хамрагдсан иргэдийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцах
  6. Иргэдийн санал, хүсэлт өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх
  7. Иргэдээс байгууллагын сэтгэл ханамжийн судалгаа авах зэрэг арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдана.

Мөн Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, ЗДТГазрын Хууль эрх зүйн хэлтэс, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Татварын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, цагдаагийн газар, Шүүхийн газар, Онцгой байдлын газар, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, ХТҮТөв, Транскапитал зэрэг байгууллагууд оролцож иргэдэд мэдээлэл өгөх юм.

Иргэн таны санал бүхэн үнэтэй. Мөрөн сумын иргэд хөдөлмөрчид та бүхнийг идэвхтэй оролцож санал бодлоо илэрхийлэхийг урьж байна.

Мөрөн сумын ИТХурал ЗДТГазар