ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

Монгол улсын цэргийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12,2, 12,5 дахь заалт ёсоор Мөрөн сумын цэргийн насны эрчүүд 2017 оны 10 сарын 11 өдрийн 09:00 цагт Титэм 2-р сургуулийн зааланд бэлэн цуглана уу. Цэргийн жинхэнэ албаны татлагаас зайлсхийсэн иргэн буюу саатуулсан албан тушаалтанд Монгол улсын Зөрчлийн тухай хуулийн 15-ын 1 дүгээр заалтын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Биедээ авч ирэх зүйлс:

1.    Цахим үнэмлэх

2.    Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх

3.    ЭМД-ын дэвтэр

4.    Гэрлэлтийн баталгаа

5.    Оюутны сургуулийн тодорхойлолт

6.    Гэнэтийн ослын даатгалын мөнгө

7.    Фото зураг 2ш

8.    НДД

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрийн харъяа нутаг дэвсгэрийн багийн дарга нараас лавлана уу?.

Мөрөн сумын ЗДТГазар