БҮХ НИЙТИЙН ХОГ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

 Аж ахуйн нэгж байгууллагын анхааралд

Мөрөн сумын Засаг даргын 2017 оны А/165 тоот захирамжаар Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажил дараах өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Үүнд: Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын орчны цэвэрлэгээг 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр, дүүргийн бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр тус тус зохион байгуулагдах тул аж ахуйн нэгж байгууллага иргэд идвэхтэй оролцоно уу.

МӨРӨН СУМЫН ЗДТГ