Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Б.Нямдаваа ИТХ-ын дарга 99058672 70382238
Ц. Гансүх Засаг дарга 88119114 70384316
Б.Батбаяр Засаг даргын орлогч 99194307 70383589
Г. Нэргүй Тамгын газрын дарга 89110234 70382707
Т.Мягмарсүрэн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 86383811 70382239


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийлээ
Цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийлээ
Нийтэлсэн: 5 сар өмнө

Мөрөн сумын засаг дарга цаг үеийн асуудлаар сургууль цэцэрлэгүүдийн захирал эрхлэгч нартай уулзаж мэдээлэл хийлээ. 
Энэхүү уулзалтаар
- Эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт, үр дүн,
- Хогийн сав бүтээлч аян, 
- Өвөлжилтийн бэлтгэл 
- 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн зөрчлийн арилгах, аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх сахилгын шийтгэл, урамшуулал олгох тухай,
- 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланд гарсан алдаа дутагдал, цаашид анхаарах асуудлууд
- Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, авах арга хэмжээ
- Мөрөн сумын хүүхдийн цэцэрлэгүүдийн гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, ТЭЗҮ тооцоолол, батлагдсан төсөв, хүүхдийн тоо, нормын байдалд хийсэн шалгалтын тухай асуудлуудаар мэдээлэл хийлээ.