Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Засаг даргын 2017 оны 05 дүгээр сарын 31-ны өдрийн А-96 тоот шийдвэрийг үндэслэн доорх хүснэгтэнд тусгагдсан тусгагдсан газруудыг эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг  2017 оны 08 дугаар сарын 10 өдрийн 9.30 цагт Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумынЗДТГ-ын албан конторт нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулж явуулна.