Эрүүл, ногоон Мөрөн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд “Хоггүй Дэлгэрмөрөн” сарын аяныг зарлалаа

Мөрөн сумын засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан Эрүүл, Ногоон Мөрөн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд нийтийн эдэлбэр газрын хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх аян зохион байгуулах тухай сумын засаг даргын захирамж гарлаа. Энэхүү захирамжийн хүрээнд “Хоггүй Дэлгэрмөрөн” сарын аяныг зарлаж байгаа ба энэ сарын 30-нд Хилэнтийн гүүрнээс Алтан улиас хүртэлх голын эргийн хамгаалалтын бүсийн хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх тул нийт иргэд та бүхнийг ЭРҮҮЛ НОГООН МӨРӨН хотын төлөө энэхүү аянд нэгдэхийг уриалж байна.
Мөн сар бүрийн эхний долоо хоногийн баасан гарагийг бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний өдөр болгон хэвшүүлэхийг Мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн ААН байгууллагын дарга, ажилчид, нийт иргэдэд уриалж байна.