249 ИРГЭН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТЭЭ ИЛЭРХИЙЛЖ ЗААСАН ХУГАЦААНД ӨРГӨДӨЛӨӨ ӨГЛӨӨ

Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 –р зүйлийн 29.2 Монгол улсын газрын тухай хуулийн 33-р зүйлийн 33.1.1, 33.1.2, 21.4.3 дахь заалтуудыг үндэслэн Мөрөн сумын иргэдэд газар эзэмшүүлэх өргөдлийг 2017 оны 03-р сарын 13-ны өдрөөс 2017 оны 04-р сарын 03-ны өдрийн18 цаг хүртэл хүлээн авлаа. Энэхүү хугацаанд 249 иргэн газар эзэмших хүсэлт илэрхийллээ. Нийт ирсэн өргөдлийг бүртгэж битүүмжилсэн болно. Өргөдөл хүлээх авах хугацаа дууссан учир өргөдөл нэмж авахгүй гэдгийг Мөрөн сумын ЗДТГ-аас анхааруулж байна