Сумын Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 21- ны өдрийн А/46 тоот захирамжийн дагуу бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ зохион байгуулагдлаа

Сумын Засаг даргын 2017 оны А/46 тоот захирамжийн дагуу “Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ”-г 2017 оны 03 дугаар сарын 25-ын өдрийн 1000 -18 00 цагийн хооронд сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Аймгийн ХХҮТөв, ХТҮТөв, сумын ЗДТГазар хамтран зохион байгууллаа.

.“Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ”-ний  арга хэмжээний хүрээнд сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд, иргэд өөрийн өмч, эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон ойр орчны 50 м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх тухай захирамжийн 1-дүгээр заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах талаар мэдэгдлийг 74 ААН, Албан байгууллагад хүргүүлснээр захын үйл ажиллагааг 2017 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 1000-1400 цагийн хооронд ажиллагааг түр зогсоож захын эзэд, түрээслэгч нараар орчны цэвэрлэгээг хийлгүүлсэн байна.

Мөн энэхүү захирамжаар айл өрхүүдээр хашааныхаа урд хойд талын хогийг сар бүр цэвэрлүүлж байхыг бүх багийн Засаг дарга нарт, сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн 5 дахь өдрийг бүх нийтийн цэвэрлэгээний өдөр болгон хэвшүүлэхийг  байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгч нарт уриалсан байна.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийн доорхи линкээр зочилж үзнэ үү.

/beta/upload/files/бүх-нийтийн-хог-цэвэрлэгээний-тайлан.pdf