Мөрөн суманд газар эзэмшүүлэх өргөдөл хүлээн авна

Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 –р  зүйлийн 29.2 Монгол улсын газрын тухай хуулийн 33-р зүйлийн  33.1.1 33.1.2 21.4.3 дахь заалтуудыг үндэслэн газар эзэмшүүлэх өргөдөл хүлээн авах тухай Мөрөн сумын Засаг даргын захирамж гарлаа

Өргөдлийн 2017 оны 03-р сарын 13-ны өдрөөс 2017 оны 04-р сарын 14 хүртэл хүлээн авах юм байна. Өргөдөл гаргагч нь гараар бичсэн өргөдөл, Багийн засаг даргын тодорхойлолт, Ам бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, Гэрлэлтийн батлахын хуулбар, Ажлын байрны тодорхойлолт зэргийг бүрдүүлж өгөхөөс гадна заавал Мөрөн сумын иргэн байх ёстой юм байна. Энэ удаад залуу гэр бүлийг дэмжих зорилгоор 35 хүртэлх насны залуу гэр бүлүүдэд газар эзэмшүүлэхээр төлөвлөн захирамж гарсан байна.