Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруултанд урьж байна

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ныөдрийн А-27 тоот Захирамжийг үндэслэн доорхи хүснэгтэнд тусгагдсан газрын эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт 2017 оны 3 дугаар сарын 27 өдрийн 0930цагт Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын ЗДТГ-т хаалттай хэлбэрээр зохион байгуулж явуулна.

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг хүсэгчдийг 2017 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 18 цаг хүртэл бүртгэнэ. Төсөлд оролцогчид нь барилгын зураг төсөв, үйл ажилгааны хөтөлбөр, объектын ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилтод тавигдах шаардлагуудыг бүрэн тусгаж ирүүлнэ.

МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ЛАВЛАХ УТАС: 70384316, 70383558, 91112940