МӨРӨН СУМЫН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ

Мөрөн сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдааны  2020.12.18-ны №02 дугаар тогтоолоор МӨРӨН СУМЫН ТӨСВИЙГ 2021 ОНД 27.624.199.80 МЯНГАН ТӨГРӨГ БАЙХААР БАТЛАВ. /beta/upload/files/СИТХурлын 2021 оны төсөв баталсан тогтоол_compressed (1).pdf төсөв баталсан тогтоолыг энд дарж үзнэ үү