Төсөв санхүү

 • 1060

  "МӨРӨН СУМ-ИРГЭНИЙ ТӨСӨВ 2022"...

  "МӨРӨН СУМ-ИРГЭНИЙ ТӨСӨВ 2022" ...

 • 871

  АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН 202...

  Мөрөн суманд бүртгэлтэй Аж ахуйн нэгж байгууллагууд /ОНӨҮГ, ТӨҮГ, ХХК, ХК, ББСБ, ТББ, ХЗХ, Нөхөрлөл/ 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаа Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүй...

 • 210

  МӨРӨН СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ...

  МӨРӨН СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ...

 • 670

  Хувь хүний орлогын албан татвар...

  https://www.facebook.com/photo?fbid=296577769165220&set=a.257270769762587 Хувь хүний орлогы...

 • 931

  МӨРӨН СУМЫН 2022 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛ...

  Сумын 2022 оны төсвийг 10,738.9 сая төгрөг байхаар баталлаа. Үүнд: Сумын ИТХ, ЗДТГ, Дэлгэрмөрөн СДОАнги, Хот тохижилт үйлчилгээний төв ХХК, төсөл сан,гийн төсвөөс гадна ЕБС СӨБ-ийн тогтмол зардал, ...

 • 782

  СУМЫН ХАРЪЯА ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУ...

  1. Агуулга хуучирсан, актлах сурах бичгүүд: 8 сургуулийн 1881 нэр төрлийн 51068ш 100,096,522.7 төгрөгийн өртөг бүхий сурах бичгүүдийг актлаж устгах /сумын ИТХ-ын тогтоолоор/ 2. 2000001 төгрөгөөс ...

 • 841

  МӨРӨН СУМЫН 2021 ОНЫ ТӨСӨВТ ТОД...

  Мөрөн сумын 2021 оны төсөвт оруулах тодотголоор аймгаас олгох санхүүгийн дэмжлэгийг 130 сая төгрөгөөр, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийг 16,5 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлж сумын ...

 • 1250

  МӨРӨН СУМЫН 15 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИ...

  Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.2, Сангийн сайдын 2012 оны 294 дугаар тушаалыг үндэслэн Мөрөн сумын 15 дугаар цэцэрлэгийн тө...

 • 979

  МӨРӨН СУМЫН 8 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙ...

  Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.2, Сангийн сайдын 2012 оны 294 дугаар тушаалыг үндэслэн Мөрөн сумын 8 дугаар цэцэрлэгийн төс...

 • 618

  МӨРӨН СУМЫН 2 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙ...

  МӨРӨН СУМЫН 2 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТӨСВИЙН АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29...

 • 1916

  МӨРӨН СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН...

  Мөрөн сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2020 оны жилийн эцсийн Төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг Төрийн аудитын газарт хянуулан дээд шатны байгууллагад хуулийн хугацаанд нэгтгүүлэ...

 • 645

  МӨРӨН СУМЫН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ...

  Мөрөн сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдааны  2020.12.18-ны №02 дугаар тогтоолоор МӨРӨН СУМЫН ТӨСВИЙГ 2021 ОНД 27.624.199.80 МЯНГАН ТӨГРӨГ БАЙХААР БАТЛАВ. /beta/upload/files/СИТХурл...

 • 615

  Хувь хүний орлогын албан татвар...

  #БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ: /Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэхэд/ Албан татвар төлөгч иргэн Хувь хүний о...

 • 420

  ЗДТГ-ын шилэн данс...

  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр үзнэ үү. https://www.shilendans.gov.mn/org/4022 ...

 • 1318

  Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл...

  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи линкээс үзнэ үү. /beta/upload/files/сум хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл.pdf ...

Facebook messenger