Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Б.Нямдаваа ИТХ-ын дарга 99058672 70382238
Ц. Гансүх Засаг дарга 88119114 70384316
Б.Батбаяр Засаг даргын орлогч 99194307 70383589
Г. Нэргүй Тамгын газрын дарга 89110234 70382707
Т.Мягмарсүрэн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 86383811 70382239


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН Сум хөгжүүлэх сан гэж сум орон нутгийн жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжих зорилгоор 2011 оны 134 дүгээр тогтоолоор анх байгуулагдсан. 2011-2014 онд Улсын хэмжээнд нийт 84,0 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс “Сум хөгжүүлэх санд” татан төвлөрүүлж 330 суманд хүн ам, эдийн засгийн боломжит нөхцөл байдлаас хамааруулж сумуудад хуваарилалт хийсэн. 2011-2015 оны хугацаанд 84,0 тэрбум төгрөгийг сум хөгжүүлэх сангийн өөрийн хөрөнгө, 39,0 тэрбум төгрөгийг эргэн төлөлтөөс төвлөрүүлж нийт 123,0 тэрбум төгрөгийн 23181 төсөлд хөнгөлөлттэй зээл хэлбэрээр олгож шинээр 32907 ажлын байр, 20605 ажлын байр хадгалагдаж үлдсэн байна. Зээлийн хүүгийн хувьд жилийн 3 хувийн хүүтэй, 36 сарын хугацаатай зээл юм. ...
2017-11-18 16:39:48 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сумын Орон нутгийн орлогын 2017 оны 10-р сарын мэдээ...
2017-11-02 14:52:45 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сумын Орон нутгийн орлогын 2017 оны 9-р сарын мэдээ...
2017-10-02 12:54:52 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сумын Орон нутгийн орлогын 2017 оны 8-р сарын мэдээ...
2017-09-08 12:45:42 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сумын Орон нутгийн орлогын 2017 оны 7-р сарын мэдээ...
2017-08-02 12:45:24 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сумын Орон нутгийн орлогын 2017 оны 6-р сарын мэдээ...
2017-07-04 21:24:52 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сумын Орон нутгийн орлогын 2017 оны 5-р сарын мэдээ...
2017-06-02 15:48:52 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сумын ИТХ-ын тогтоол Мөрөн сумын 2017 оны төсөвт тодотгол хийх тухай...
2017-05-19 09:15:14 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сумын Орон нутгийн орлогын 2017 оны 4-р сарын мэдээ...
2017-05-02 14:54:55 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сумын Орон нутгийн орлогын 2017 оны 3-р сарын мэдээ...
2017-04-01 21:45:47 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
 1 2 3 4 >