ИТХ-ын эрхэм зорилго

  • 1968

    Сумын ИТХ-ын эрхэм зорилго...

    Монгол улсын үндсэн хууль Засаг Захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжоор олгогдсон чиг үүргийг хэрэгжүүлж Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын ч...

Facebook messenger