НЭГДҮГЭЭР САРЫН 1-с ХЭРЭГЖИХ ХУУЛИУД БОЛОН ШИНЭЭР ОЛГОХ ТЭМТГЭМЖҮҮД

НЭГДҮГЭЭР САРЫН 1-с ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛСЭН ХУУЛИУД БОЛОН ШИНЭЭР ОЛГОХ ТЭМТГЭМЖҮҮД

Эх сурвалж: http://itoim.mn/index.php/site/news/7734

Нийтлэлч: Энхтайван МӨНХЦЭЦЭГ