Хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа

Мөрөн сумын Засаг дарга Ц.Гансүх Мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулдаг сургууль, цэцэрлэгийн захирал эрхлэгч нартай үр дүнгийн гэрээ

мөн 13-н багийн Засаг дарга нартай батламжийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа.