" ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА-ЭРҮҮЛ ХОТ" МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ -2020 ОН

" ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА-ЭРҮҮЛ ХОТ" МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ -2020 

Дараах линкээр үзнэ үү.

/beta/upload/files/2020-2020_01_08-1.pdf