Ажлын төлөвлөгөө

  • 900

    Мөрөн сумын засаг даргын үйл аж...

    МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  “ШИНЭ МӨРӨН”  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР Хөтөлбөрийнзорилго: ХҮНЭЭ  ДЭЭДЭЛСЭН, ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ, АЖИЛ...

Facebook messenger