ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

 

Огноо: 2014-01-20

         1. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Худалдан авах ажиллагааны алба нь -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

         2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2014.01.20

1.      Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын ЗДТГазар  нь Мөрөн сумын авто зам дагуу гэрэлтүүлэг тавих, нийтийн тээврийн зогсоолууд барих, хүндэтгэлийн хаалга барих, ногоон байгууламж, тохижилтын үйлчилгээ, ногоон байгууламжийн хамгаалалтын хашаа хайс барих, явган   болон дугуйн зам шинээр барих  ажлын төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

·    Багц-01: Нийтийн тээврийн зогсоолуудыг шинээр нэмж барих          ажлын   зураг, төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

·        Багц-02: Мөрөн хотын хүндэтгэлийн хаалга барих ажлын  зураг, төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

·        Багц-03: Тэс супер маркетаас Цаатан цогцолбор хүртэлх ногоон байгууламж, тохижилтийн ажил, Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнгийн иж бүрэн тохижилтын ажлын зураг, төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

·        Багц-04: Нисэхийн гүүрнээс нисэх хүртэл ногоон байгууламжийн хамгаалалтын хашаа барих ажлын зураг, төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

·      Багц-05: Цаатан цогцолбороос 9-р хорооны хар зам дуустал ногоон байгууламж, явган болон дугуйн зам шинээр барих /зураг төсвийн зардал / ажлын зураг, төсөл боловсруулах

·      Багц-06: "ХӨВСГӨЛ" цэцэрлэгт байгууламжын тохижилтын ажил, тоглоом нэмэгдүүлэх ажлын зураг, төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

2.      Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

3.      Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2014 оны нэгдүгээр сарын 27 –ны  10 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2014 оны нэгдүгээр сарын 27-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

 

 

Хөвсгөл аймгийн  Мөрөн сум, 8-р баг,

Мөрөн сумын  ЗДТГазар,

Утас: 70383121, 70383558

Факс: 70384316